הוצאה לפועל היא זרוע של רשות האכיפה והגבייה ותפקידה לממש את אכיפת ההליכים האזרחיים של גביית חיובים כגון חובות, שעבודים או שטרות ומסמכים או כל מסמך המקנה זכות לאזרח לקבלת סכום כספי מסויים על פי חוק. 

גביית החיובים נעשית רק לאחר ובית המשפט נתן את פסק הדין. בדרך כלל המדובר על אכיפת חיובים בין אדם לאדם, אך לעיתים גם המדינה תופסת צד בתור הזוכה בלבד. 

הליך ההוצאה פועלת על פי חוק לאכיפת פסקי דין, משכנתאות, שטרות, החלטות שניתנו על ידי גופים שונים ותביעות בסכום קצוב.

במסגרתו של החוק אמצעי האכיפה להוצאה לפועל, המוסדרים, ננקטים אך ורק לפי בקשתו של האדם שפותח את תיק ההוצאה לפועל , הזוכה וכמובן, לאחר אישור של הגורם המוסמך שהוא רשם ההוצאה לפועל, הגורם השיפוטי בלשכות ההוצאה לפועל או המנהל הבכיר ביותר בלשכת ההוצאה לפועל.  

חשוב לציין כי ע"פ חוק, על הגורם המוסמך נדרש לדון בבקשות ולתת החלטה מתוך שקילה מעמיקה של כל השיקולים הרלוונטיים וכמובן תוך איזון מתמיד בין זכויותיו של הזוכה לבין זכויותיו של החייב.